Home

De basis – Een missie

Het geluk en het besef dat je bent opgegroeid met en in de natuur. Dat je een opvoeding hebt gehad waarbij je hebt meegekregen dat je respect moet hebben voor alles wat leeft, ademt en groeit en bloeit. Dat  maakt mede dat ik mezelf een bevoorrecht mens voel.

Acht is meer dan duizend!

 

Onbekend maakt onbemind

Sinds de “vermensing” van alle dieren door o.a. de media is het nog lastiger om uit te leggen dat je naast het schadebestijden en jagen nog andere dingen doet, voor de natuur.

De voor- en tegen verhalen zijn divers en inderdaad, er is overal iets voor te zeggen. Het belang is bewezen, maar zal ook altijd worden weersproken, we wonen tenslotte in Nederland. Maar wat zou het toch mooi zijn om zaken die uiteindelijk in ieders belangs zijn te kunnen combineren.

Laat ik beginnen vanuit onze visie/kant. Gewoon het verhaal zoals ik en wij het als jagers èn natuurmensen beleven, dragen en uitvoeren. Nederland is een land met goed afgedichte regels en wetten, ooit hebben wij met elkaar afgesproken dat wij ons daar aan houden. We wonen op een omheinde postzegel met veel mensen en nog meer wensen, meningen en ideeën.

Mijn groep mensen heeft feeling met de natuur, het wild en het oogsten daarvan. Daarna het optimaal gebruiken en consumeren, het liefst in goed gezelschap en met heel veel zorg en liefde bereid. Maar om dit te kunnen doen is het een utopie om te denken, “ik koop een geweer en ga het land in en schiet uit de lucht wat ik nodig heb”.

Filosofie

Er zit een filosofie achter, een leefwijze maar ook grote kennis van de natuur, het dier en de omgeving. Als je iets wilt oogsten moet je daar iets voor doen. Het begint met het optimaal maken van het leefgebied van de dieren. Vandaar ook ons credo: Wild mag je beleven!

Neem contact op:

[wpforms id=”94″]

Beheer

Wij doen daarom aan oever-, bermen- en eilendenbeheer. Voor dekking en voedsel, voor de kraamkamers en veiligheid. Alle dieren hebben vijanden, en hier in het plassengebied zijn er vele meer. Denk o.a. aan de reiger , de aalscholver, de ratten, wezels, de bunzing, de snoeken, vossen, kraaien, kauwen, eksters, vlaamse gaaien, alle roofvogels. Met name de kuikens hebben het zwaar om te over overleven. Daarom promoten wij de broedkorf . We zetten de eendenkorven neer ( te koop via ons) op de plaatsen waar de kuikens mugjes en vliegen kunnen vangen en kans hebben om beter te overleven.

Het lijkt een kleinigheid, maar het is mede een kans tot overleven. Voor die tijd liggen liggen de eieren in de korf beschermd, en kunnen oa de roofvogels er niet bij.  Maar ook om te behouden, en te zorgen dat de verschillende soorten dieren zich weer kunnen verbinden. Daarom zijn de bloemenranden op de oevers en randen zo vreselijk belangrijk. De wilde bij zorgt voor ons, laten wij dan iets terug doen!

Inzicht

Het is voor de beheerder van het jachtveld van groot belang dat in kaart is wat er leeft bloeit en groeit. Wanneer moet en aangepast en bijgesteld worden. Vier keer per jaar gaan wij tellen, in kaart brengen wat er vliegt, en ligt, dus ook wat er nog bij kan komen qua jongen. Nestbeheer om dat aantal van bepaalde soort niet nog meer toe te laten nemen. En samen met organisaties uit het gebied gevolgen van bijvoorbeeld  de te grote groepen ganzen ik kaart te brengen. Vraat, mest, overlast, verdrijven oorspronkelijke soorten, en altijd in overleg met elkaar. En dan om de boel netjes te houden 2 x per jaar het Vuilvissen, in samenwerking met anderen. Al dan niet met de gemeente, inmiddels doen wij dit al jaren, en het is onvoorstelbaar wat er opgevist wordt uit het plassengebied. Ook al iets wat als noodzakelijk gezien  kan worden.

Wild mag je beleven

Voor ons is het van groot belang, dat het nut en de noodzaak uitgedragen kan worden. Dat en begrip, besef en samenwerking is, om te behouden wat wij hebben en delen wat er nog is.

Samen staan we sterk.