Over Natuurlijk Heidi

Over ons

Natuurlijkheidi, een stichting die is opgericht om het behoud en herstel van de eilanden in de Reeuwijkse plassen te promoten, om de eilanden te kunnen behouden.
Van oudsher zijn de eilanden gebruikt voor het winnen van turf. Er is destijds een mooie flora en fauna ontstaan. Verschillende soorten planten en struiken en dieren maakten de eilanden uniek. Dit had ook te maken met de broodjagers en -vissers en de oorspronkelijke bewoners van Reeuwijk. Dagloners, harde werkers die moesten jagen en vissen om het hoofd boven water te houden.

Helaas is er door verschillende oorzaken een andere manier van ‘omgaan’ met deze unieke cultuur historische eilanden ontstaan. Eén van de oorzaken is, onder andere, de regel- en wetgeving en  de overpopulatie van de gans. Veranderingen van inzichten in de waterhuishouding en het vertrek van de oud-Reeuwijkers. De gans verstoort het evenwicht in het plassengebied (uiteraard in heel Nederland, maar wij concentreren ons op Reeuwijk).

Wij zijn met een grote groep vrijwilligers minimaal 2x per jaar aan het snoeien om de eilanden vrij te maken en houden van bomen en bramen en struiken. Dit lukt aardig, maar we liepen tegen het probleem van snelle herbegroeiing op.
We zijn gaan zoeken in de geschiedenis van de eilanden en het beheer door de oorspronkelijke bewoners. Dit leerde ons dat men vroeger geiten inzette om de flora kort te houden.
Daarnaast lopen we, zoals gezegd, tegen het probleem van de overpopulatie van de gans op.

Ganzen vreten het o-zo-belangrijke waterriet op, verjagen de wilde eend en vervuilen het water in de plassen. Het riet is weer essentieel voor de waterkwaliteit en bepaalde diersoorten. Zoals de grote karakiet, de rietzanger, de roerdomp en de waterral.
Dit heeft ons aangezet om een alternatief te bedenken. Omdat geiten houden voor ons gen optie is, moetsen we op zoek naar een alternatief. Ze vreten namelijk àlles op en zijn te ondernemend als ze een tijdje zonder toezicht moeten werken. Er zijn proeven gedaan met varkens, maar ook dit is geen optie in het gebied i.v.m. het wroeten wat zij doen.

We hebben in de eerste instantie drie Rackaschapen aangeschaft en zijn de uitdaging aangegaan. Een van de ooien bleek drachtig en al snel hadden we vier schapen. Het Rackaras hebben we gekozen omdat het een oerras is dat feitelijk weinig verzorging nodig heeft. De schapen verplaatsen we van eiland naar eiland, van particulieren en gemeente. En we mogen de schapen in de winter in een weide plaatsen.

Naast de schapen hebben we eigen gekweekte eenden, de zogenaamde Reeuwijkse kwakertjes, ganzen en honden. Al deze dieren zijn onderdeel van het totaalplaatje van onze stichting. Inmiddels heeft het dorpsteam een schaap geadopteerd en is de kudde gegroeid naar 17 stuks. Naast de kudde promoten wij ook het plaatsen van eendenkorven om de eend te helpen om haar eieren te laten uitkomen.

Voor de komende jaren moeten wij een concreet meerjarenplan gaan maken voor de kudde en de andere bezigheden. De kudde moet in een goed overzichtelijk nieuw op te zetten stamboek komen. Er moet een fokplan komen voor de komende jaren. De registratie en oormerken moeten op orde worden gebracht. De medische planning voor de komende jaren, een schema met tijdspad etc moet worden gemaakt. De hoeven moeten bekapt worden en de schapen moeten onderzocht worden op parasieten en myiasis.

Verder moeten we een planning maken voor het scheren, en daar willen we een klein evenement van maken om ons businessplan te presenteren. Het plan moet onder andere het volgende bevatten:
– adopteer een lam/schaap
– koop wol
– wie heeft er behoefte aan tijdelijke natuurlijke begrazing (graasmogelijkheden opzoeken en vastleggen)
– sponsoren werven voor de dierenarts en voerkosten.

Het ouderenzorg-centrum stelt hun weide voor het zorgcentrum een x-tijd per jaar ter beschikking. Graag wil ik daar een presentatie geven over de stichting en het werk wat wij doen en natuurlijk over de schapen. Hoe meer mensen weten wat wij doen, hoe beter het is. In september is de jaarlijkse markt in ons dorp en daar wil ik een mooie kraam hebben met informatie, folders, foto’s adoptieplan enzovoort.

Inmiddels hebben wij een mooie boot geschonken gekregen die wij mede inzetten om de schapen te verplaatsen. Ook dit willen we communiceren en verder uitbreiden. De schapen zijn een belangrijk onderdeel van ons werk en we weten dat de mensen erg veel interesse hebben in het wel en wee. Dagelijks komen er tientallen wandelaars, fietsers/toeristen langs onze kudde.

Naast alle promotionele activiteiten moet er ook een kostenoverzicht en financieel plan komen voor de komende jaren. Maar dit moet weer verbonden zijn aan uitingen op sociaal media. Op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen. Voor de volledigheid voeg ik een aantal krantenartikelen bij, ter informatie.
Wij als stichting dragen uit dat de natuur en het beheer en behoud dicht naast elkaar liggen, en dat je met beperkte middelen een hoop kan doen. Maar een goed plan met frisse en vernieuwde inzichten zou ons heel erg helpen.

Gaat u ons helpen? Neem contact met mij op..!

Onbekend maakt onbemind

Sinds de “vermensing” van alle dieren door o.a. de media is het nog lastiger om uit te leggen dat je naast het schadebestijden en jagen nog andere dingen doet, voor de natuur.

De voor- en tegen verhalen zijn divers en inderdaad, er is overal iets voor te zeggen. Het belang is bewezen, maar zal ook altijd worden weersproken, we wonen tenslotte in Nederland. Maar wat zou het toch mooi zijn om zaken die uiteindelijk in ieders belangs zijn te kunnen combineren.

Laat ik beginnen vanuit onze visie/kant. Gewoon het verhaal zoals ik en wij het als jagers èn natuurmensen beleven, dragen en uitvoeren. Nederland is een land met goed afgedichte regels en wetten, ooit hebben wij met elkaar afgesproken dat wij ons daar aan houden. We wonen op een omheinde postzegel met veel mensen en nog meer wensen, meningen en ideeën.

Mijn groep mensen heeft feeling met de natuur, het wild en het oogsten daarvan. Daarna het optimaal gebruiken en consumeren, het liefst in goed gezelschap en met heel veel zorg en liefde bereid. Maar om dit te kunnen doen is het een utopie om te denken, “ik koop een geweer en ga het land in en schiet uit de lucht wat ik nodig heb”.

Filosofie

Er zit een filosofie achter, een leefwijze maar ook grote kennis van de natuur, het dier en de omgeving. Als je iets wilt oogsten moet je daar iets voor doen. Het begint met het optimaal maken van het leefgebied van de dieren. Vandaar ook ons credo: Wild mag je beleven!

Beheer

Wij doen daarom aan oever-, bermen- en eilendenbeheer. Voor dekking en voedsel, voor de kraamkamers en veiligheid. Alle dieren hebben vijanden, en hier in het plassengebied zijn er vele meer. Denk o.a. aan de reiger , de aalscholver, de ratten, wezels, de bunzing, de snoeken, vossen, kraaien, kauwen, eksters, vlaamse gaaien, alle roofvogels. Met name de kuikens hebben het zwaar om te over overleven. Daarom promoten wij de broedkorf . We zetten de eendenkorven neer ( te koop via ons) op de plaatsen waar de kuikens mugjes en vliegen kunnen vangen en kans hebben om beter te overleven.

Het lijkt een kleinigheid, maar het is mede een kans tot overleven. Voor die tijd liggen liggen de eieren in de korf beschermd, en kunnen oa de roofvogels er niet bij.  Maar ook om te behouden, en te zorgen dat de verschillende soorten dieren zich weer kunnen verbinden. Daarom zijn de bloemenranden op de oevers en randen zo vreselijk belangrijk. De wilde bij zorgt voor ons, laten wij dan iets terug doen!

Inzicht

Het is voor de beheerder van het jachtveld van groot belang dat in kaart is wat er leeft bloeit en groeit. Wanneer moet en aangepast en bijgesteld worden. Vier keer per jaar gaan wij tellen, in kaart brengen wat er vliegt, en ligt, dus ook wat er nog bij kan komen qua jongen. Nestbeheer om dat aantal van bepaalde soort niet nog meer toe te laten nemen. En samen met organisaties uit het gebied gevolgen van bijvoorbeeld  de te grote groepen ganzen ik kaart te brengen. Vraat, mest, overlast, verdrijven oorspronkelijke soorten, en altijd in overleg met elkaar. En dan om de boel netjes te houden 2 x per jaar het Vuilvissen, in samenwerking met anderen. Al dan niet met de gemeente, inmiddels doen wij dit al jaren, en het is onvoorstelbaar wat er opgevist wordt uit het plassengebied. Ook al iets wat als noodzakelijk gezien  kan worden.

Wild mag je beleven

Voor ons is het van groot belang, dat het nut en de noodzaak uitgedragen kan worden. Dat en begrip, besef en samenwerking is, om te behouden wat wij hebben en delen wat er nog is.

Samen staan we sterk.

Neem contact met mij op via onderstaand contactformulier