Opnieuw petitie om vrijliggend fietspad langs Breevaart

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Door de aankondiging van de gemeente om weer enkele (onderzoeks)stappen te zetten voor de herinrichting van de dorpsroute Raadhuisweg/Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug is er onder bewoners van deze kern opnieuw onrust ontstaan. Gevreesd wordt dat het vrijliggende pad langs de Breevaart, de laatste jaren beter bekend als het ‘pad van alles’, toch zal worden opgedoekt en dat de fietsers naar de rijbaan worden verbannen om te voldoen aan de herinrichting van de 30 km weg op basis van de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Deze vrees heeft geleid tot het voornemen opnieuw een petitie te organiseren met als hoofddoel het pad als fietspad te behouden voor een duurzame, veilige, situatie voor fietsers. De initiatiefnemers Marco de Haas, Gea Verdouw en Heidi Looy lichtten graag hun motieven toe.

738 handtekeningen
Aan het begin van het gesprek wijzen de initiatiefnemers erop dat er precies een jaar geleden ook een petitieronde is geweest. Marco: “Toen zijn er 738 handtekeningen verzameld die in januari door Marjolein Kranenburg aan de raad zijn overhandigd. Dat heeft er mede toe geleid dat de raad op 30 januari van dit jaar door de raad een amendement werd aangenomen waarin werd uitgesproken dat het pad als vrijliggend fietspad moest worden ingericht met duidelijke voorrangsregels op de kruispunten”.

Onveilig
Op de vraag of dat raadsbesluit niet voldoende waarborgen biedt voor de uitwerking komt een ontkennend antwoord. De initiatiefnemers twijfelen over de betrouwbaarheid van het besluit. “Er zou direct na de reconstructie van het Treebord, die voor het zwemseizoen afgerond zou moeten zijn, begonnen worden. We zien nu dat er nog onderzoeken moeten gaan gebeuren en dat er nog geen offertes zijn aangevraagd voor de herinrichting.

Wij hebben het gevoel dat de aanbevelingen uit het destijds opgestelde inrichtingsrapport worden doorgezet en dat gevoel wordt versterkt door het advies dat de politie heeft gegeven om het pad als fietspad op te heffen om te voldoen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Daarmee zouden de fietsers naar de rijbaan worden verbannen en wij vinden dat te veel onveilige situaties opleveren. Als het lukt de verkeersintensiteit om laag te brengen, dan verwachten wij dat het vrijliggende fietspad opnieuw in discussie gebracht zal worden. Wij vinden dit voor het dorp een dusdanig belangrijke zaak dat wij van mening zijn dat iedereen erbij betrokken moet worden zodat besluiten niet stilletjes in achterkamertjes worden genomen”.

Overigens vinden Heidi, Marco en Gea het wel een goede zaak dat snorfietsen, brommers en snelfietsers zich wel via de rijbaan moeten gaan verplaatsen omdat die qua snelheid nagenoeg gelijk opgaan met het autoverkeer en omdat die splitsing meer veiligheid geeft voor de fietsers die wel van het, ruim bemeten, fietspad gebruik moeten maken. Zij wijzen daarbij extra op het belang daarvan voor de schoolgaande jeugd.

4000 handtekeningen
Om de politiek opnieuw het belang van een vrijliggend fietspad onder de aandacht te brengen hopen de initiatiefnemers 4000 handtekeningen te verzamelen. Via een advertenties in deze krant kunnen inwoners de petitie steunen en ook online kan adhesie worden betuigd. Ga daarvoor naar petities.nl en vul het zoekwoord Breevaart in. Bovendien is het de bedoeling huis aan huis de inwoners te benaderen met de vraag steun te betuigen aan het initiatief en worden ook de scholen erbij betrokken. Het zal een kortlopende actie worden, want gehoopt wordt nog aan einde van deze maand de petitie aan de raad aan te bieden.

Tekst en beeld: Bert Verver