Faunaschade-cijfers 2019

Dit zijn de cijfers van de tegemoetkomingen in schade die door BIJ12 in het schadejaar 2019 namens de provincies zijn uitgekeerd. Een schadejaar loopt van 1 november tot 31 oktober.

Hierboven het overzicht van de provincie Utrecht.