Bevoorrecht

Als  trotste dochter van mijn vader, als vrouw, als jager, ben ik een bevoorrecht mens.
Het besef dat we met elkaar veel kunnen doen voor de flora en fauna, en de belofte aan mijn vader motiveerde mij om om de stichting Natuurlijkheidi.nl op te richten . Wonende in Reeuwijk, een omgeving midden in het groene hart, ben ik nog meer bevlogen geraakt. Een  gebied dat  is ooit ontstaan uit turfwinning en ontgonnen door hardwerkende mensen. Die om te overleven broodjagers en vissers waren.
Omdat zij één waren met de natuur en de elementen, hadden zij zorg en verantwoordelijkheid voor dieren en planten. Dat jagen juist beheren en behouden is, draag ik uit. Mijn vader, grootvader en overgrootvader waren boeren en jagers (niet in Reeuwijk, maar in de Hoef). Gestoeld op de kennis, kunde en ervaring van vroeger, met het besef dit moeten we behouden. Om daadwerkelijk iets te doen heb ik een aantal projecten opgezet, samen met onmisbare vrijwilligers.
We snoeien minimaal 4x per jaar om overwoekering te voorkomen. Daarna zetten we onze kudde van racka schapen in  om te begrazen. We plaatsen eendenkorven om de eend te helpen haar nest te beschermen.  De korven zijn o.a. gemaakt door Kees Verkaik, een ambachtsman uit Reeuwijk, die mij met raad en daad bijstaat.

We geven (Kees en ik) lezingen voor toeristen, scholen en bejaardentehuizen. Inclusief een proeverij en het verhaal over het vlechten en de jacht.
Het promoten van wild eten,  het slachten, bereiden en hierover workshops geven, doe ik samen met mijn zus.
Ik heb een prachtige boot geschonken gekregen (een bok) voor  het verzetten van de schapen, voor het snoeien en mensen mee te nemen de plassen op. Jacht en beheer, vroeger en nu. Allemaal om te laten zien en  te behouden wat we hebben.
Het is toch geweldig dat ik dit kan en mag doen, samen met gelijkgestemden!